Osób na stronie online:        stat4u  
 

 

Strona główna SMN

Wiesław Matuch

  Mianem szczęścia
  Do fenomenu
  Kochaj
  Jesteś boski
  Ty bądź
  Koncepcja pokrewieństw
  U Twych świętych stóp
  Cechy słabości
  W dziele ustaw
  Najogólniej to miłość
  Być tu
  Niewidzialna nowina
  Godzina błysków
  Co ci potrzeba?
  Żywe i wieczne
  Skarb
  Iskra transcendencji
  Znów w historię
  Objawienie
  Teologiczne rozumowanie
  Dowód
  Skala przeżyć
  Wciąż nierozpoznane
  Altruizm to nie wszystko
  Mila duszo
  Prawdziwa równowaga
  Całkowite oddanie
  Prawdziwy kontroler
  W każdym wieku
  Ciemność
  Kojarzenie cierpienia
  Ukryty duch
  Oscylator nieprawości
  Prawdziwie sprawiedliwy
  Słodkie jest Twoje imię Panie
  Twe plony
  Oddać się Tobie
  W prawdziwych troskach
  Nie masz lekarstwa
  Odczucia
  Zbudź się
  Nieśmiertelność
  Mosty
  Ludziom niebo
  Dwa kwiaty
  Królestwo miłości
  Święte ręce
  Wracająca radość
  Malowidło
  Prosto w oczy
  Płomień
  Kierunek
  Pozorna gra
  To co nie przemija
  W zgodzie z możliwością
  Punkt życia
  Dzień wiosny
  Z czego i po co
  Rozumiem to
  Pouczające okruchy
  Niebo twarzy
  Przekrój obietnic
  Listek
  Czarująca słodycz
  Droga
  Barwy wolności
  Wiedza pragnień
  Duszo czysta
  Sfera zachwytu
  Wstęp do miłości
  Niewiara
  Barwny przewodnik
  Panie
  Trwać w miłości
  Wizja przeznaczenia
  Idziemy w nowe doznania
  Pochodnia radości
  Poza początkiem
  Nie spóźnione szczęście
  Słodki ogień
  Przypomnienie
  Rozpoczęte dzieło
  Wypróbowany
  Jesteś wybrańcem
  Odczucia najpotężniejsze
  Twórczość
  Gwiazda odrodzenia
  Wokół rozważań natur
  Obszary prawdy
  Umocnienie przekonania
  Nie ma ekskomunik
  Wyczuwalne to
  Ukryte przewinienia
  W szczelinach osobowości
  Tranzystory niepokojów
  Przebacz wszystkim
  Lista niebezpieczeństw
  Prawdziwe myśli
  Więcej pokory
  Wiele dróg
  Tęsknie za Tobą
  Geniusz
  Nowe dźwięki
  Wyrwij mnie od analiz
  Porwany nadmiarem
  Niestałość
  Sztuka cierpliwości
  Są takie dni
  Dobra wolność
  Budząca się świadomość
  Królowa Aniołów
  Niewidzialny gospodarz
  Czuwanie
  Ludzka istoto
  Motyw tajemnicy
  Dobre słowo
  Skutkiem zaniedbań
  Ciało
  Chwile ewolucji
  Poziomy udręczeń
  Triumf wnętrza
  Przyjąć Cię do serca
  Bohater w ciemności
  Twoja wierność
  Opóźnienie rozwoju
  Klejnot
  Niepojęte ciepło
  Osobliwa moda
  Moja natura
  Wyższe wskazanie
  Dla twojej chwały
  Chrześcijanin wzorowy
  Oryginał a komputer
  Z krzykiem nadziei
  Żyje człowiek
  Punkt widzenia
  Otwarte możliwości
  Potrzeba wiedzy
  W potencjale złudzeń
  Badawcze myśli
  O jakże trudno Panie
  Kim jesteś
  Możliwe do wyrażenia
  Ty jesteś
  W głównych przyczynach
  Zagubiona miłość
  A jednak Panie
  Twoje Imię
  Kierunki genów wszechświata
  Zapomniał człowiek
  Przestarzale narzucenia
  Mechanizm chaosu
  Słodkie łzy oczyszczenia
  Prawidłowe rozeznanie
  Doświadczenie
  Program przeciw złu
  Złudne motywy
  Określenie wnętrza
  Gnany miłością
  Gwałtowne uczucia
  Empira i ból
  Całkowity sukces
  Skuteczny lek
  Spełnione chcenie
  Chcę tylko miłości
  Służba w społeczeństwie
  Pokonaj nienawiść
  Odsłonięcia
  Słowem dotykam
  Wyszło ze mnie życie
  Krzepiący walor
  Bez zazdrości
  Normy
  Po dotknięciu rozumu
  Promień światła
  Napęd różnic
  Przyjemność z moralności
  Oszukać swoje serce
  Filozofia czy cel
  W prawdziwych troskach
  Zatroskany wiatr
  Zostaję z Tobą
  Echo niebios
  Zapoznanie
  Na jawie i śnie
  U Twych stóp
  Powstanie
  Tylko jedno słowo
  Fotografie
  Znaczenia
  W zależności od przeżyć
  Zwiększenie poczucia
  Szczeble chwały
  Złe odczyty
  Poszukiwanie metody
  Głębiej niż głębia
  Więcej niż przebaczenie
  Zasadnicza przyczyna
  Każdy pracuje
  Obrona
  Nie daj zaginąć
  Gwoździe w kulturze
  Działania bez celu
  Materia kształci ducha
  Zdrada
  Nieznana przyszłość
  Jestem jaki jestem
  Puste i znakomite ja
  Moja ślepota
  Tyś prawdą moją
  Ożywcza pieśń
  Zmiana stronic
  Bez winy
  W wieczną teraźniejszość
  Kula szczęścia
  Uciszenie
  Szczęśliwe powiewy
  Mario
  Wypatrywania
  Myślę o Tobie
  Wcielenia
  Opiekunowie
  Życie w teraźniejszości
  Subtelne tkanki
  Odejście
  Łono czystości
  Pieśń mistyczna
  Gabriel
  Odbicie
  Dzień Aniołów
  Matka ziemia
  Azyl humanizmu
  Wyższa świadomość
  Powroty
  Złotogłowa
  Przekrój natury
  Wizja
  Miejsce pokoju
  Odnowić wiedze
  Niepotrzebny lęk
  Dusza ofiarna
  Oczekiwanie
  Ciche oczekiwanie
  Przyjaciel
  Prezenty ukojeń
  Zabiegi miłości
  Niewidzialna słodycz
  Życie i wiersze
  Kochaj i uśmiechaj się
  Są takie krainy
  Płyn wolności
  Strumień
  Doskonalić się
  Boska integralność
  Mur
  Uwolnić się
  Wyższy stan zjawisk
  Gdzie są gwiazdy
  Nieobecna niezdolność
  Wieczna podnieta
  W słabości doskonałość
  Zabierz mnie w swoje krainy
  Wiedza ducha
  Pierwotny bunt
  Serce
  Ku prostej świętości
  Kocioł spekulacji
  Zamknął się człowiek
  Czystość i pokora
  Tajemnica rajskiego ciała
  Radosne kolory
  O życie
  Nawrócenie
  Wody mądrości
  Asceza
  Twój uśmiech
  Chwila wieczności
  Wszystko trzeba przemyśleć
  Z doznaniem słów
  W przymierzu możliwości
  Niezmącona uwaga
  Skąd i dokąd
  Uśmiechnij się
  Dobry przyjaciel
  Wieczna tęsknota
  Nieznane powszechnie
  Dalej niż ziemia
  Ołtarz znaczeń
  Jestem twoim przywiązaniem
  Potrzeba mieszkania
  Ogniska znaczeń
  Niech się stanie
  Przed Tobą Panie
  Czasem konieczność
  Muza moich pragnień
  Wymóg miłości
  Obudzenie
  Gdybym umiał gitaro
  Nocą przychodzisz
  Zrządzenie
  Odczucie wiedzy
  Piękne ciało
  Mój raj
  Zbawienna choroba
  Temat życie
  Wielkie tajemnice
  Ty mi pomagasz
  Reforma
  Zbroje tłumaczeń
  Nietrwałość
  Post
  Klucz historii
  Czas to świętość
  Idea zbawienia
  Wiedza z miłością
  Życie a liczba
  W Twojej świadomości
  Pustka i cierpliwość
  Ich dwoje
  Bez pytań i odpowiedzi
  Święty Mikołaj
  Wigilia
  Dziękuję Ci Panie
  Burza
  Ewo z Raju

 

 

Mysli

Wiesław Matuch

O T W A R T E   M O Ż L I W O Ś C I

Panie jeśli człowiek
nie otworzy się na bezmiar
Prawdy przed sobą
jeśli nie dopuści do siebie
jasnych promieni otwarcia
radości z pozyskiwanej wiedzy
jeśli nie zdobędzie się na nowe
reguły postępowania rozumienia
osobistych wrażeń
jeśli nie wyzbędzie się egoistycznego
psychologizmu 
empiryzmu metod ludzkich
to ten człowiek nie może Ciebie
Panie prawidłowo poznać
Człowiek który jest przyczynowo
uzależniony od nauki
jest człowiekiem mechanicznym
inteligentnym robotem
Tych ludzi nie stać na pogłębienie
swojego życia ani na dawanie
na otwarcie serca do miłości
na wnikliwe refleksje
ponieważ fałdami mechanicznego
mózgu przysłonięta
została błogość ducha
Dlatego Panie nie będzie 
poznania Ciebie dotąd
dokąd ludzkość nie postawi
przed sobą na pierwszym planie
Najwyższego Celu -
Życia Miłością....!

s